JMS TILBYDER:
FLEKSIBLE LØSNINGER SELVSTENDIGT ELLER I SAMARBEJDE.
Jeg vil gerne hjælpe dig eller din virksomhed, med opgaver inden for naturpleje / landskabspleje. Målsætningen er at udarbejde fleksible løsninger i tæt dialog med kunden. Selvstændigt udført eller i samarbejde med kunden.
KRATRYDNING / BEKÆMPELSE AF LANDSSKABSUKRUDT.
HURTIGT OG EFFEKTIV PÅ EN SIKKER MÅDE.
Med min fjernstyrede redskabsbærer har jeg mulighed for at køre, hvor andre maskiner må give fortabt.
Med den kraftfulde 35 hestes motor bevæger maskinen sig ubesværet gennem selv meget vanskelige terrænforhold.
Den kompakte maskine gør, at jeg kan køre de fleste steder. De brede bælter gør, at jeg kan bære oppe på selv meget våde områder uden at påføre jorden nogen strukturskader af betydning. Det specifikke marktryk er på ca. 150 g/cm2 alt efter redskabskombination.
Med slagleklipperen har jeg en arbejdsbredde på 1,25 meter, hvilket under optimale forhold giver en kapacitet på 2.500 m2 i timen, selv på grove vegetationer.
Med slagleklipperen klarer jeg små træer og buske uden besvær og efterlader kun kvas tilbage på jordoverfladen. Slagleklipperen er særdeles velegnet til bekæmpelse af landsskabsukrudt såsom: Hybenrosen, glansbladet hæg, pileurt og bjørneklo.(Klarer små træer op til 5 cm i diameter)
Jeg kan udføre arbejdsopgaver, der ellers er forbundet med en manuel og ressourcekrævende arbejdsindsats, på en effektiv og sikker måde.
Jeg kører uden problemer i alle retninger på skråninger med 45º hældning.
Jeg kører uden problemer på våde områder med et minimalt marktryk.
Eksempler på arbejdsområder:
Volde - Skrænter - Vejanlæg - Vådområder - Vandbassiner - Højmoser - Fortidsminder - Åbrinker - Hedearealer - Brakarealer.