Profil

JMS Naturpleje er et lille naturplejefirma som løser en lang række opgaver inden for pleje og vedligeholdelse af grønne områder.
Målsætningen at udarbejde fleksible løsninger i tæt dialog med kunden og gennem dialog få afstemt forventninger således at behov og forventninger tilgodeses gennem professionelt arbejde.
JMS Naturpleje har en meget bed kundekreds, som strækker sig lige fra husejer, offentlige virksomheder, forsyningsselskaber, private virksomheder, foreninger og landbrug.
Jeg har tidligere beskæftiget mig med landbrug, Hovedsagligt med kvæg, maskiner og markdrift.
Jeg er uddannet virksomhedsleder. Jeg arbejder ved siden af som underviser på en landbrugsskole, hvor jeg er med til at uddanne kommende landmænd og maskinfører.
Jeg ser et øget behov for at udføre naturplejeopgaver i fremtiden og vil gerne beskæftige mig mere med det.